Kontoret växer

Det utökade ansvaret som förtroendeentreprenör hos Länsförsäkringar har burit frukt. I takt med att skadehanteringen på företaget växer har behovet av ytterligare en arbetsledare uppstått. Genom en internrekrytering kommer Pontus Persson från och med årsskiftet att ta plats inne på kontoret, hans arbetsuppgifter blir främst att besiktiga och handlägga skadeärenden.