22 maj, 2018

Accept skada privat bef kund

Accept skada privat, befintlig kund.


    Bäste kund

    Tråkigt att ni drabbats av en skada. Vi lovar att göra vårt bästa för att hanteringen och återuppbyggnaden av er skada ska löpa på så smidigt som möjligt. Vi behöver dock några uppgifter och medgivande från er för att kunna påbörja arbetet. Ni kommer löpande genom arbetet att få ett ordererkännande som uppdateras om något förändras i dina kostnader. På ordererkännandet kommer även information om vilka val och annat ni kommer att behöva ta ställning till.

    Eftersom ni är befintliga kunder behöver vi endast nedanstående av er:

    Jag är införstådd med att kostnader enligt försäkringsvilkoren kommer att krävas av mig som försäkringstagare.

    Läs mer om vårt GDPR arbete.