9 maj, 2017

Byggskadeservice

Byggskadeservice

Har olyckan varit framme?

Då är du i trygga händer hos Er Byggare som sedan flera år tillbaka utnämnd förtroendeentreprenör åt Länsförsäkringar Skåne och nu även för Folksam och Dina Försäkringar.

Att arbeta som förtroendeentreprenör innebär ett utökat ansvar gentemot försäkringsbolaget och i förlängningen du som försäkringstagare. I arbetet som förtroendeentreprenör är det vi på Er Byggare som inspekterar, besiktigar, administrerar och reparerar din skada, allt ifrån frys-, och stormskador till brand-, vatten- eller inbrottsskador, detta oberoende av storlek.

Försäkringsbolagets handläggare behöver därför inte själv besiktiga skadan utan får kännedom om storlek och art genom det besiktningsprotokoll som vi på Er Byggare upprättat.

​Arbetsgång vid en försäkringsskada

Att du som kund känner dig trygg då en skada på din egendom ägt rum är av största vikt. Våra medarbetare har stor erfarenhet av försäkringsärenden och skadehantering och efter en första kontakt med försäkringsbolaget kommer all kommunikation att ske mellan dig som kund och oss på Er Byggare. För att på ett smidigt och enkelt sätt synliggöra arbetsgången vid en försäkringsskada beskrivs ett försäkringsärende ingående i stycket nedan.​

  • ​En försäkringsskada anmäls till försäkringsbolaget.
  • Försäkringsbolaget meddelar er som kund att en besiktningsman från Er Byggare kommer att ta kontakt för att boka en skadebesiktning.
  • Efter att Er Byggare fått en besiktningsbeställning från försäkringsbolaget ringer de upp er och bokar tid för besiktning. Vid tidpunkten för mötet upprättas en besiktningsrapport och beslut tas om aktuell skada ryms inom ert försäkringsskydd eller ej.
  • Om skadan ryms inom försäkringen skickas besiktningsrapporten vidare till försäkringsbolaget och ett skadeärende läggs upp. Försäkringsbolaget skickar ett brev till er med information om självrisk samt övriga kostnader såsom åldersavdrag mm.
  • Som förtroendeentreprenör agerar Er Byggare som försäkringsbolagets förlängda arm, det vill säga har förtroende att inspektera, besiktiga samt reparera skadan utan att försäkringsbolagets handläggare behöver besöka kunden.
  • Reparationen av skadan planeras och en tidsplan upprättas, är skadan av mer akut karaktär görs omedelbara insatser för att avhjälpa problemet.
  • Beroende på skadans natur utförs eventuell rivning, torkning och återuppbyggnad så snart som möjligt, allt efter upprättad besiktningsrapport.
  • Som kund kommer ni efter arbetets start/slut att få en faktura på er självrisk.
  • I många fall vill kunder välja till extra arbeten utöver uppkommen skada, till exempel kakel och klinker i badrum istället för att ersätta befintlig plastmatta med en ny. I dessa fall upprättas ett parallellt projekt som löper vid sidan om försäkringsskadan.
  • Efter slutfört uppdrag utförs på er begäran en slutbesiktning vartefter försäkringsbolaget, Er Byggare och ni som kund reglerar alla mellanhavanden.