9 maj, 2017

Om oss

År 2009 startades Er Byggare i Ljungbyhed AB av Stefan Lindqvist och Fredrik Hjorth efter en sammanslagning av de bådas företag, Er Byggare och IT Bygg och Konstruktion AB.

​Redan 1980 grundade Fredriks föräldrar Ingegerd och Tommy Hjorth sin byggfirma IT Byggservice, sedermera IT Bygg & Konstruktion AB med ett tidigt etablerat samarbete gällande försäkringsskador med Länsförsäkringar Skåne. Fredrik Hjorth började sin karriär i sina föräldrars företag och Stefan Lindquist drev sin enskilda firma. Då deras grundtankar och värderingar i byggprocessen var desamma fanns det redan på den här tiden ett gott samarbete företagen emellan.​

1997 startade de, parallellt med sina byggverksamheter, fastighetsbolaget Hjorth & Lindquist Fastigheter AB med förvaltning av 35 lägenheter under sju års tid. Efter försäljningen 2004 valde de att återigen rikta fullt fokus på sina byggnadsfirmor. Båda firmorna märkte av en ökande efterfrågan på kvalitativt byggande och då tanken på att driva företag tillsammans inte var ny såg de möjligheten till en gemensam expansion. Er Byggare i Ljungbyhed AB startades i juli 2009 med sammanlagt 40 års erfarenhet inom byggbranschen.

När bolaget startades var de elva anställda men redan under företagets första månaderna märktes tydligt att efterfrågan krävde mer personal. Då verksamheten varit igång i ett år var antalet anställda uppe i 16 personer, expansionen fortsatte och sommaren 2011, efter två år, var de 23 anställda. Under våren 2011 gavs möjlighet att tillsammans med Kvidinge Golvs grundare, Carsten Andersen, bilda ett dotterbolag specialiserat på golv och badrumsmattor. Detta bolag med två anställda golvläggare döptes till Erby Golv AB. I samband med uppköpet bytte även moderbolaget sitt officiella namn från Er Byggare Ljungbyhed AB till Erby AB. Detta framförallt av två anledningar; dels eftersom företaget har sitt säte i Klippan och inte i Ljungbyhed, dels för att Erby AB är kortare och därmed också smidigare att skriva och uttala. Sommaren 2012 förvärvade bolaget Lanmännens gamla fastighet Brohällan i Klippan. Då man ansåg sig vara trångbodd i dåvarande lokaler genomfördes en totalrenovering av fastigheten och inflyttning skedde den 17 maj 2013. I samband med flytten valde Carsten Andersson att återuppta arbetet med sin enskilda firma och företaget Erby Golv AB lades vilande för att senare helt upplösas. Beslut togs då att köpa in golvläggning och plattsättning av fristående underentreprenörer.

Det goda samarbetet med Länsförsäkringar Skåne sedan tidigt 80-tal har övertagits av Erby AB, ett samarbete som i förlängningen lett till utmärkelsen förtroendeentreprenör. Detta innebär att företaget som ett av sju i Skåne agerar Länsförsäkringars ”förlängda arm” och har förtroendet att inspektera, besiktiga och reparera skador, utan att försäkringsbolagets handläggare behöver åka ut och besöka kunden.​ Numera hjälper vi även Folksam och Dina försäkringars kunder.

Affärsidé

”Erby AB är ett byggföretag som präglas av service och kvalitet från idé till färdigt resultat. Med kunden i fokus och ett uttalat miljötänkande bygger vi för kunder som kräver något utöver det vanliga.”

Kärnvärden

​Kvalité – Vi är noga och ansvarstagande. Vi vägleder till bra val och tar ansvar för helheten.

​Ordning & Reda – Vi ger klara besked och håller vad vi lovar. Vi planerar för att göra rätt, tänker på miljön och arbetar för en säker arbetsmiljö.

Utveckling – Vi är lyhörda och flexibla och genom utveckling bygger vi kompetens. Vi är nytänkande och vågar prova.

Kommunikation – Vi skapar goda relationer med våra kunder, till exempel genom att ha korta beslutsvägar.

Miljöpolicy

​Erby AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.​

Läs hela vår miljöpolicy (PDF, öppnas i nytt fönster).​