22 maj, 2018

Accept skada privat

Accept skada privatperson.


    Bäste kund

    Tråkigt att du drabbats av en skada. Vi lovar att göra vårt bästa för att hanteringen och återuppbyggnaden av er skada ska löpa på så smidigt som möjligt. Vi behöver dock några uppgifter och medgivande från dig för att kunna påbörja arbetet. Du kommer löpande genom arbetet att få ett ordererkännande som uppdateras om något förändras i dina kostnader. På ordererkännandet kommer även information om vilka val och annat du kommer att behöva ta ställning till.

    Namn, personnummer samt telefonnummer till den eller de som är ägare till fastigheten där arbetet ska utföras, och som önskar rotavdrag där detta är tillämpbart:    Jag är införstådd med att kostnader enligt försäkringsvilkoren kommer att krävas av mig som försäkringstagare.

    Läs mer om vårt GDPR arbete.